Thor 2 The Dark World (2013) �ntunericul Online Subtitrat


Thor 2 The Dark World (2013) �ntunericul Online Subtitrat

Thor: The Dark World" continu� aventurile de pe marele ecran ale lui Thor, M�re�ul R�zbun�tor, el lupt�ndu-se acum s� salveze P�m�ntul �i Cele Nou� Regate de un inamic fantomatic, hot�r�t s�-�i subordoneze �ntreg universul. Dup� evenimentele din Thor �i The Avengers, Zeul Thor lup� pentru a reinstaura ordinea �n cosmos� �ns� o str�veche ras� �n frunte cu r�zbun�torul Malekith se �ntoarce pentru a trimite Universul �napoi �n �ntuneric.

Confruntat cu un du�man pe care nici m�car Odin �i Asgard-ul nu-l pot opri, Thor trebuie s� se �mbarce �ntr-una dintre cele mai periculoase �i mai personale aventuri de p�n� acum, ce-l va readuce l�n� Jane Foster, dar care �l va for�a s� sacrifice totul pentru a slava omenirea.

F�r� s� dezv�luie prea multe din ac�iunea peliculei, sinopsis-ul vine cu unele detalii de leg�tur� pentru fanii Marvel, care au putut trage unele concluzii din �tirile legate de distribu�ie �i unele declara�ii ale celor implica�i �n procesul de produc�ie.

�n concluzie, �tim acum c� Malekith are planuri mai m�re�e dec�t avea Loki �n apari�iile sale anterioare din Thor �i The Avengers �i c� puterile villain-ului central, Malekith (interpretat de Christopher Eccleston) vor deveni at�t de mari, �nc�t nici m�car Odin nu-l poate opri. Sunt am�nunte incitante, cu mari �anse s� atrag� �n cinematografe c�t mai mul�i spectatori dornici de ac�iune, conflicte �i rezolv�ri de origine supranatural�.


Share this article :

Post a Comment

 
Please wait..10 Seconds